Cua pel carbó, font d’energia de l’època

Cua de dones davant una carboneria al costat del Mercat de St Antoni de Barcelona, era el maig de 1919