subject

Nova web en fase de proves

Estem nova pàgina web. Actualment està en fase de proves i és molt probable que durant els propers dies veieu que es produeixen canvis.

Poc a poc tornarem a introduir el contingut que hi havia a la web antiga i l’anirem ampliant. L’objectiu es que tots els documents estiuin ben organitzats i siguin fàcils de tovar i consultar.