Activitats

L’Ateneu Enciclopèdic Popular posem les nostres instal·lacions i equipaments a disposició d’entitats i col·lectius afins que treballen conjuntament o en la mateixa direcció que nosaltres, perquè puguin realitzar les seves activitats pròpies.

Actes que fomentarà l’AEP

1. Tots aquells amb l’objecte de difondre els coneixements científics, culturals i artístics en els seus diversos ordres, fent que penetrin a totes les classes socials en general i a les
treballadores en particular.

2. Tots aquells actes socials i polítics, entesos com els procedents de l’autoorganització
ciutadana per a la seva vida i interessos.

Actes que no acollirà l’AEP

1. Tots aquells que defensen doctrines contràries a la llibertat individual o col·lectiva

2. Cap partit polític, organització religiosa o qualsevol mena d’entitat jurídica vinculada
orgànicament amb ells no podrà fer ús de l’espai del AEP, com tampoc cap dels grups de
suport que puguin tenir, sobretot en qüestions de precampanya i campanya, i similars.

3. Com tampoc cap dels sindicats majoritaris i/o corporativistes.

4. Al AEP no hi tindrà cabuda cap activitat que enalteixi la xenofòbia, el racisme, el feixisme
o el nazisme, que no respecti els drets humans, la lliure orientació sexual o la igualtat de
gènere, la llibertat de pensament o que vagi en contra de la solidaritat entre els pobles.

5. Tampoc serà benvingut cap col·lectiu d’arrel tradicional, que per amb l’excusa de la seva cultura, fomenti o afavoreixi costums i tradicions contràries a la dignitat de l’ésser humà.

 • És molt important que llegiu les normes d’ús i funcionament per a l’utilització de l’espai abans d’omplir la fitxa.
 • És obligatori omplir tots els camps, si hi ha una dada que no es té, posar, «no existeix»
 • En cas de jornada amb diversos actes, envieu per correu l’escaleta i les fitxes tècniques per a cada tipus d’acte. Adjunteu en un mail a activitatsaep@gmail.com, destacant a l’assumpte: documents adjunts a la sol·licitud d’activitat: + títol de l’activitat informada al formulari.
 • En cas que vulgueu que en fem difusió, quan el tingueu, envieu-nos-el a l’adreça activitatsaep@gmail.com
 • En cas de presentació de llibre, maqueta de música, documental…, un exemplar per la nostra biblioteca CDHS/AEP

  Dades de l'entitat / col·lectiu sol·licitant

  Dades de l'activitat  Dades de la persona directament responsable de l'activitat