gravat sobre l’atemptat al Cardenal Casanyes

publicat per la premsa de París , era el 24 de desembre de 1905 davant la Catedral a mig fer de Barcelona