image

1º de maig de 1890 Barcelona

diuix de gent amb manifestació devant de Govern civil

primer de maig de 1890 la primera manifestació del moviment obrer català