theaters

Diferencia entre l’Anarquisme i el Comunisme

Federica Montseny explica breument les principals diferencies entre l’Anarquisme i el Comunisme. Al programa de TVE “La Clave” emès l’any 1984.

Vídeo en castellà.