Manifestació “No a la guerra del Golfo” al Carrer Pelai

Joves de manifestació

joves de manifestació pel Carrer Pelai de Barcelona alguns d’ells tocant el timbal

Joves manifestanse per el centre de la ciutat i tocant el timbal