11 Bombardeig Barcelona un tranvia 1938

11 Bombardeig Barcelona un tranvia 1938

Un Tramvia incendiat, la gent que camina sobre les restes de runa d’una casa que ha estat derruïda Barcelona 1938

11 Bombardeig Barcelona un tranvia 1938

11 Bombardeig Barcelona un tranvia 1938

Un Tramvia incendiat, la gent que camina sobre les restes de runa d’una casa que ha estat derruïda Barcelona 1938