Inauguració Placa de Gran Via Buenaventura Durruti a València 1937 , l’alcalde anarquista Domingo Torres i Joan García Oliver (si reconexeu algú altre fer-nos saber)

Guerra civil Buenaventura Durruti  García Oliver Domingo Torres València

Inauguració Placa de Gran Vía Durruti 1937 a València Domingo Torres Alcalde de la Ciutat i Joan García Oliver entre altres