281 una foto de molt al principi de segle XX Bonaventura Mir Joan Sallareo Margarita mir en un alt del cami diria que molt a prop de la platja