Un altre dels cartells que la nit del 1 de febrer de 2012 què van robar a la seu de l’aep

174 Cartell robat a l'aep Comprad Estampa de la revolución aqui està a l'expo de l'anarquismes cotxeres sans 1993

comprad estampa de la Revolución CNT FAI