66wolfgang-objector-aleman-demana-lliber4tat-pepe-beunza-figueres-crec

Home encadenat

Objector Alemán encadenat al Pla de la Boqueria demananant la llibertat de Pepe Beunza anys 70 finals