93 Anys del garrot vil a l’anarquista Josep Saleta el nano de Sans a la Model de Barcelona

Josep Saleta el Nano de Sans

Josep Saleta el Nano de Sans  anarquista condemnat a Garrot Vil el 23 de setembre de 1923 per l’assalt a la Caixa de Tarrassa  acompanyat de Jesús Pascual , fou la primera victima política de la Dictadura de  Miquel Primo de Rivera; Les ultimes paraules de Saleta foren: ¡Aixins moren els homes per l’anarquia! ¡ Visca l’anarquía!