La Barcaça L’esperança que fou coneguda per la seva eficàcia els anys 10 del segle XX al port de Barcelona

l'Esperança  Barco Grua 1910

Barcelona, port