20 N Durruti

convocatroria para el diumenge 20 de Novembre de 2016 davant les tombes de Ferrer Guària, Ascaso i Durruti