Presentació llibre Joan Puig Elías de Valeria Giacomoni, acompanyen Carles Sanz, i Manel Aisa

Taula Presentació Manel Aisa, Valeria Giacomoni, Carles SanzPresentació LlibreDia 20 d’abril de 2017 a la seu de la FELLA Joaquim Costa 34 Barcelona  a les 19 hores a la Taula Manel Aisa, Valeria Giacomoni i Carles Sanz