Signatura cesió lokal Reina Amàlia 38 Ajuntament Barcelona i Ateneu Enciclopèdic Popular

Avui divendres 27 d’octubre de 2017 què el temps s’encarregarà de fer-lo històric entre altres coses importants de la nostra vida, trobem que l’Ajuntament de Barcelona i l’Ateneu Enciclopèdic Popular Centre de Documentació Històric Social signant un conveni de cessió al carrer Reina Amàlia 38 Baixos per què es desenvolupi la tasca cultura i social i política de la nostra entitat. AEP/CDHS.
Signatura de Gala Pin Ferrando (Regidora Ajuntament) i Manel Aisa Pàmpols
Mentre tant feu una mirada conscient del llarg camí recorregut fins ara, amb moltíssim entrebancs al llarg d’un grapat d’any que ens han fet arribar fins avui a punt de començar una nova etapa cercant un millor compromís amb les situacions de noves inèrcies que ens empentant a lluitar per un món digne i millor a cada pas.

Recordeu el 114 Aniversari de l’Ateneu Enciclopèdic Popular i el 41 Aniversari del Centre de Documentació Històric Social.
Col·labora amb l’Ateneu Enciclopèdic Popular/ CDHS tant social com econòmicament
Salut
Manel

Ateneisme, Barcelona

Cesió Local Reina Amalia 38 , signatura Manel Aisa i Gala Pin 27 d’octubre de 2017