incendií de la fàbrica de vapor del Carrer Aurora/ Riereta Barcelona mitjans segle XIX a on avui tenim l’Agora Juan Andrés Bénitez.

Gravat de l’incendií de la fàbrica de vapor del Carrer Aurora/ Riereta Barcelona mitjans segle XIX a on avui tenim l’Agora Juan Andrés Bénitez.