Planell de Barcelona 1914 moments difícils dels barcelonins el Tifus afecta molt a la població

mapa de la ciutat detallant els casos de tifus i la seva evolució de la malaltia tots els dies