263Concha Perez Antonia Fontanillas Enric Casanyes i Pedrol dinar de laep a l’espai obert 2004

Concha Pérez, Antonio Fontanillas, Casanyes, Pedrol