Equip del Nuria dels anys 60 foto signada per tots1