Le temps des Cerises, per als nostàlgic de la revolta, recordant amb un cop d’ull al Paris d’aquest dies

de nou sembla què brotin les cireres, a Paris  Fanzine  en Francés del maig del 68, editat  vint anys després,

entre el poder , el canvi climàtic i les noves actituds davant els reptes i necessitats del col·lapso