P1070408

de nou sembla què brotin les cireres, a Paris