Ruta Juventudes Libertarias Barcelona 1946

 

segurament era el temps en què  Liberto Sarrau (feia poc arribat de França)  era un dels homes encarregats de tirar endavant aquesta capçalera acompanya de Diego Camacho  (Ricardo Santany) que feia pocs mesos que havia sortit de la Model  en la seva primera estada de 5 anys a la presó, aquell desembre del 46 van començar a caure companys detinguts i les presons es tornaren a omplir, però el Ruta d’una manera o altre sortia com un crit de  ràbia i resistència “Reafirmación”  era la seva capçalera,  bé espero que sigui de la Vostra curiositat ,  aquest document  com altres dipositats al CDHS, salut i anarquia