Equip de tira la Corda de l’Ateneu Enciclopèdic pel vols dels anys 20

equip de tirar la corda de l’Ateneu Enciclopèdic anys 20
Deports ateneu enciclopèdic
equip de tirar la corda de l’Ateneu enciclopèdic varen ser campions de Catalunya el 1929 i 1930