cua per l’energia de l’ època, el carbó davant mateix del mercat de St. Antoni Barcelona maig de 1919

Maig de 1919 dones fent cua per conquerir carbó molt a prop del Mercat de St Antoni /Tamarit