CNT Hoja Anual de Cotización semanal del Sindicato de la industria del automóvil

CNT Hoja Anual de Cotización semanal del Sindicato de la industria del automóvil

CNT-AIT  clandestinitat   apart del segell de cotització hi ha una vinyeta dedicada a les “Víctimas del Fascismo”   1 pta.