Vaga General a Barcelona 30 de novembre de 1930, els obrers reunints conversen

Vaga General a Barcelona 30 de novembre de 1930, els obrers reunits conversen, potser en algun indret del barri de  Poble Nou