La Peste religiosa John Most, ed. Tierra y Libertad 1915, Barcelona

La Peste Religiosa por J Most Tierra y Libertad Barcelona 1915

pdf

En 1915 quan de nou és comença a tenir més permissibilitat democràtica al país, i les organitzacions obreres de nou son tolerades després de uns anys molts durs de repressió, el grupTierra y Libertad amb el seu director Tomás Herreros a part d’editar la revista (periòdic) també editava petit texts com el que avui us presentem de l’anarquista alemany emigrat als Estats Units John Most