Amor y matrimonio Emma Goldman

Emma Goldmand Amor y Matrimonio

 

de l’ Editorial “Generación Consciente” que tenia amb el mateix nom una revista “Generación Consciente” que anys més tard canvia de nom per convertir-se  en “Estudios” una de les principals revistes del moviment anarquista d’aquell temps i de tots els temps, les seves reflexions  no ens deixaran mai indiferents, al igual que Emma Goldman, què parli de lo què parli, sempre dóna nous elements per la reflexió inclús ara que presentem  un text que ja té uns quants anyets,  però que carrega com si fos d’avui.

salut i bona lectura

Manel Aisa