El Arreo de Solano Palacio y ¡Al Jabalí! de Salvador Cordón , La Novela Ideal nº 13

La Novela Ideal nº 13 El arreo Solano Palacio ¡Al jabali! Salvador Cordón!

Num 13 de la Novela Ideal con dos historia una de Solano Palacio y otras de Salvador Cordón con un dibujo de Shum que en aquel momento estaba encerrado en la prisión con una cadena perpetua por el caso de la Calle Toledo de Barcelona.  donde perdió la vida entre otros nuestra estimada y querida Roser Benavent.

en temps difícils continuem posant a les xarxes documents útils per creure en la socialització de les nostres vides, precisament en el moment que ens estant dient tot lo contrari per els mitjans de comunicació que estem vivint en aquest temps, per males gestions anteriors dels caps pensants del planeta

salut i alegria

Manel Aisa