“Cant D’Utopia”, lletra i música de Ramon Muns , Himne de l’Ateneu Enciclopèdic