Ateneo Español de Toulouse, nº 6, abril de 1969

Ateneo español boletín Toulouse nº 6 abril 1969

A la revista trobem la llista de la junta sortida de l’última de les assemblees de l’Ateneu i és una junta portentosa, ja que hi ha un grapat de noms. Sortida aquesta junta de l’assemblea del 17 de novembre de 1968 com a president hi ha Amadeo Conga i després Jaime Amorós, Germinal Penalba, Justo Alonso, Ramón Puig, Ángel Marcos, Vocals Floreal Samitier, Santiago Blanco, Nando Ferrer, Progreso Marin, Irusta Cuartiella , Antonio Alvarez i Miguel Barrachina. Alguns d’aquests companys els vàrem arribar a conèixer a les primes passes de la transició , és a dir, quant aquí a Barcelona començàvem a connectar amb l’exili.

Altra informació que apareix al mateix butlletí són l’informe de Secretaria i el de Tresoreria per rematar l’acta la signa en Josep Peirats.

i recorda recolzar l’ATENEU ENCICLOPÈDIC
aquest any celebrem el 120 aniversari de l’Ateneu Enciclopèdic i el 45 del Centre de Documentació Històric Social.
si us plau,
col·labora amb l’Ateneu Enciclopèdic /Centre de Documentació Històric Social
necessitem la teva col·laboració per fer una entitat culturalment i socialment amb caràcter per donar contingut a totes les iniciatives amb determinació.
col·labora tant econòmicament com aportant els teus projectes.
Fes-te’ns soci de l’ateneu enciclopèdic pots fer un ingrés al número de compte corrent de l’ateneu enciclopèdic, Centre de Documentació Històric Social (pregunta per el num. compte)
salut
Manel Aisa Pàmpols