L’any de la Canadenca

El Centre de Documentació Històric Social de l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona (CDHS-AEP) no pot quedar només com un extraordinari fons documental a disposició d’investigadors i encuriosits sense trair la justificació de la seva pròpia constitució. I, evidentment, el CDHS-AEP ha de formar part de les eines socials per a mantenir en el marc de la Memòria històrica la veu i la perspectiva de les classes populars, més enllà dels academicismes legítims d’historiadors i investigadors socials.

L’exposició L’any de la Canadenca, de la vaga al locaut està disponible per espais i col·lectius que la vulguin acollir. Consulteu el calendari i ompliu el formulari per reservar la cessió de l’exposició.

Està composada per 12 rollups de 1,5m d’ample per 2 d’alçada, i per tant és necessari disposar d’uns 20 metres linials per instal·lar-la. No fa falta recolzar o penjar cap element sobre una paret.Reserva de l’exposició


    Demana a l’Ateneu Enciclopèdic el material de l’exposició “L’any de la Canadenca, de la vaga al locaut” per a la seva exhibició a

    I es compromet a tenir cura del material per tal de garantir-ne la seva integritat atenent al lloc d’exhibició i als horaris corresponents i, en qualsevol cas, a assumir la despesa que exigís la restauració o renovació dels materials que s’hagueren malmès.

    La data per al lliurament del material (en el lloc a confirmar per a cada ocasió) serà

    I la data per a retornar-lo a l’AEP (llevat que es pogués lliurar per a una altra exhibició, en un lloc més proper) serà